„Człowiek najlepsza inwestycja!”

Informujemy,że przystępujemy do realizacji projektu ” Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ,Priorytet I Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenie życia zawodowego i rodzinnego.