Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+ 2019”.Dofinansowanie dotyczy oddziału w Rokietnicy  od stycznia do grudnia.

Koszt opieki wynosi 650 zł  + wyżywienie.

Żłobek dofinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwały Nr LIII/851/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 grudnia 2017r w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki od dnia 01.01.2019r. do dnia 31 grudnia 2019r Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi: 700,- na każde dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Koszt opieki wynosi 550 zł + wyżywienie.

Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+ 2018”.

Dofinansowanie dotyczy oddziału w Rokietnicy  od stycznia do grudnia.

Informujemy ,że otrzymaliśmy również dofinansowanie z Projektu Maluch + 2018 na otwarcie nowego  żłobka w Poznaniu na Smochowicach ul. Czarnkowska 17.

Informujemy że otrzymaliśmy  dofinansowanie z Miasta Poznania od 01.01.2018 r do 31.08.2019 r  w kwocie 600 zł na każde dziecko uczęszczające do Żłobka Tęcza w Poznaniu, ul. Kościerzyńska 77.

Koszt opieki wynosi 650 zł + wyżywienie.

Żłobek dofinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwały Nr LIII/851/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi: 700,- na każde dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Koszt opieki wynosi 550 zł + wyżywienie.

Informujemy że otrzymaliśmy  dofinansowanie z Miasta Poznania od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  w kwocie 700 zł na każde dziecko uczęszczające do Żłobka Tęcza w Poznaniu, ul. Kościerzyńska.

Informujemy że otrzymaliśmy  dofinansowanie z Miasta Poznania od 01.01.2016 do 31.12.2016  w kwocie 700 zł na każde dziecko uczęszczające do Żłobka Tęcza w Poznaniu, ul. Kościerzyńska.

Żłobek dofinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi: 600,- na każde dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi: 500,- na każde dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Żłobek Tęcza rozpoczął współpracę z Fundacją Przyszłość Dziecka, której celem jest wszechstronny rozwój dzieci,wspieranie ich na każdym etapie rozwoju i tworzenie otoczenia przyjaznego dzieciom!

OTRZYMALIŚMY DOTACJE z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Maluch 2015”. Dofinansowanie dotyczy oddziału w Rokietnicy i Przeźmierowie od maja do grudnia 2015 r.!

ODDZIAŁ ŻŁOBKA TĘCZA NA SMOCHOWICACH otrzymał dofinansowanie z  Miasta Poznania od dnia 02.01.2015 do 31.12.2015 r. Dotacja wyniosła 400 zł na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Poznania.

Żłobek Tęcza otrzymał certyfikat Znak Jakości KidZone Edycja 2012 pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Firma otrzymała to prestiżowe wyróżnienie za wysiłek wkładany w celu dostosowania swoich usług do najwyższych standardów oraz dążenie do osiągania najwyższej jakości i wysokiego poziomu bezpieczeństwa a także wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań pro-dziecięcych.

ODDZIAŁ ŻŁOBKA TĘCZA NA SMOCHOWICACH otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Maluch 2014. Dofinansowanie opieki nad dziećmi  objęło okres od czerwca do grudnia 2014 roku.

ŻŁOBEK DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ w latach 2012-2014 w ramach programu PO KL działanie 1.5: Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.