W przedszkolu organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci:

1. Język angielski- codziennie

2. Zajęcia z logopedą raz w tygodniu w każdej grupie.

3. Rytmika – w środy.

4.Zajęcia sportowe- codziennie

5. Zajęcia plastyczne zgodnie z programem nauczania.

6. Zajęcia ruchowe z wychowawcą grupy codziennie.

7. Zajęcia sensoryczne z wychowawcą grupy codziennie.

8. Podstawy z robotyki  z wychowawcą grupy zgodnie z tematyką zajęć w danym tygodniu.

9. Zielone przedszkole 1 raz w miesiącu , zajęcia w terenie.

Codziennie wychodzimy na spacery lub plac zabaw.

Jeden raz w w miesiącu organizujemy wyjazdy poza przedszkole do miejsc przyjaznych dzieciom.