Opiekę nad dziećmi w żłobku i przedszkolu pełnią wykwalifikowane pielęgniarki i pedagodzy.

Wszystkie opiekunki i wychowawcy współpracują z rodzicami, informując ich o postępach rozwojowych dzieci i ich stanie zdrowia.

Zajęcia dla dzieci organizują profesjonalni instruktorzy: języka angielskiego, rytmiki a w przedszkolu logopeda i instruktorka zajęć jogi dla dzieci.

Zajęcia plastyczne i ruchowe prowadzą wychowawcy grup.

Zabawy z akompaniamentem gitary w żłobku prowadzi opiekun dzieci.