Opiekę nad dziećmi pełnią wykwalifikowane pielęgniarki i pedagodzy.

Wszystkie opiekunki współpracują z rodzicami, informując ich o postępach rozwojowych maluchów i ich stanie zdrowia.

Zajęcia dla dzieci organizują profesjonalni instruktorzy: języka angielskiego, rytmiki.

Zajęcia plastyczne i ruchowe prowadzą wychowawcy grup.

Zabawy z akompaniamentem gitary prowadzi opiekun dzieci.

Informujemy że w naszym żłobku odbywają praktyki również studenci pedagogiki z wielu poznańskich uczelni ,z którymi współpracuje Żłobek Tęcza od wielu lat.