Przedszkole Tęcza rozpoczęło swoją działalność 1 września 2019r.

Jest miejscem ,w którym zamierzamy kontynuować zadania i cele edukacji dzieci w placówkach Tęczy.

Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku od 3 do 5 lat do nowego , zaadoptowanego na potrzeby dzieci przedszkola przy ul. Czarnkowskiej 17, w Poznaniu , na Smochowicach.

Nasze motto to:

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”   Konfucjusz

Celem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej. oraz czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci.

Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wyrażania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej

Statut Przedszkola Tęcza

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

Regulamin korzystania z placu zabaw