Przygotowaliśmy dla dzieci przytulne, kolorowe sale, zabawki dostosowane do wieku i pomoce dydaktyczne. Zajęcia ruchowe, muzyczne, językowe oraz plastyczne stymulują rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. Wszystkie działania nakierowane są na indywidualne spojrzenie na dziecko, jego wychowanie i kształcenie, aby dobrze przygotować je do zajęć przedszkolnych. Wspólna zabawa i nauka w grupie rozwijają społeczne kontakty i więzi między rówieśnikami. Wielki nacisk kładziemy na obcowanie maluszków z przyrodą. Dzieci mogą spacerować, bawić się na terenie ogrodu, placu zabaw, przystosowanym specjalnie dla nich.