W związku z projektem: Priorytet I, Działanie 1.5:

W związku z projektem: Priorytet I, Działanie 1.5: poszukujemy rodziców/opiekunów prawnych którzy:
1. Zamieszkują na terenie gminy Tarnowo Podgórne
2. Aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim,wychowawczym lub są bezrobotni.
3. Deklarują chęć powrotu na rynek pracy.