Przedłużenie umowy ze żłobkiem!

Dnia 2 grudnia rozpoczynamy rekrutację nowych dzieci na rok 2020 do naszego żłobka.Proszę wszystkich rodziców o odpowiedź do 29 listopada / do piątku/ do kiedy Państwo przedłużacie umowę lub potwierdzacie odejście dziecka do przedszkola.Wolne miejsca zaproponujemy nowym rodzicom. Deklaracja przedłużenia umowy jest dostępna u wychowawców w żłobku . Proszę o wpisanie daty przedłużenia umowy oraz podpis rodzica. Na tej podstawie będą sporządzone aneksy do umów. Proszę uwzględnić cały 2020 r jeżeli dziecko nie odchodzi w przyszłym roku do przedszkola.