Dotacja z Gminy Tarnowo Podgórne

” Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 uchwały NR XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015r w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla przedmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne udziela dotacji( dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku dziecięcym. Dotacja( dofinansowanie) wynosi 700,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w Żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”