Dotacja z Gminy Tarnowo Podgórne w 2022r

„Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami), art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późniejszymi zmianami), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Nr XLV/767/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla przedmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne (t. j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz 8289)”:

Od 1 stycznia 2022r do 31 grudnia 2022r Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji ( dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku dziecięcym. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 600,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w Żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”

Cennik za pobyt w żłobku dziecka z Gminy Tarnowo Podgórne : 700 zł od 1 stycznia 2022r, 750 zł od 1 września 2022r

Cennik za pobyt dziecka nie będącego mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne: 1300 zł od 1 stycznia. 1350 zł od 1 września 2022r