zamówienia

 Poszukiwany/a opiekun/ka do żłobka. 

Żłobek „Tęcza” w Przeźmierowie poszukuje  osoby na stanowisko opiekuna/opiekunki do żłobka. Praca w ramach projektu „Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Praca na zastępstwo, okres zatrudnienia: wrzesień – październik 2014 roku z możliwością przedłużenia. 

Wymagania:

- uprawnienia do pracy w żłobku 

- umiejętność pracy w zespole 

- dobry kontakt z dziećmi 

Zainteresowane osoby proszę o przeslanie swojego CV na adres: tecza.projekt@gmail.com do dnia 20 sierpnia 2014 roku.

 

 

Usługa prowadzenia zajęć ruchowych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone

 Żłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Ogrodowej 3 zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę prowadzenia zajęć ruchowych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach projektu „Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym” nr POKL.01.05.00-00-273/12, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Skrócony opis projektu

 

Projekt „Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym” realizowany w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, jest ukierunkowany jest na wsparcie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy wracają na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.

 

Poznań., dnia  23 .08.2013 r.

 

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

 Żłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Ogordowa 3, Przeźmierowo

  2. Przedmiot zamówienia:

 Usługa prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone. Program zajęć musi być dostosowany  do  potrzeb małych dzieci do 3 roku życia. Ilość zajęć do przeprowadzenia do zakończenia projektu: 56 (4 x w miesiącu) Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie z wybranym wykonawcą.

 3. Termin realizacji:

 Od 01.09.2013 do 30.10.2014 r.

4. Opis przygotowania oferty cenowej:

 Ofertę proszę dostarczyć do siedziby Tęczy osobiście lub drogą elektroniczną na adres: tecza.projekt@gmail.com do dnia 30.08.2013 r. do godz. 16.00.

 5. Kryteria oceny oferty:

 Cena – 100%.

6. Informacje dotyczące wyboru oferty Zamawiający przekaże niezwłocznie po przeanalizowaniu wszystkich uzyskanych ofert.

 7. Zapytania o przedmiot zamówienia:

 Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Koordynator Projektu Anna Klingsporn 533 45 45 13

  

 Usługa prowadzenia zajęć logopedycznych

 

Żłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Ogrodowej 3 zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach projektu „Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym” nr POKL.01.05.00-00-273/12, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Skrócony opis projektu

 

Projekt „Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym” realizowany w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, jest ukierunkowany jest na wsparcie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy wracają na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.

 Poznań., dnia  23 .08.2013  

 1. Zamawiający:

Żłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 3 Przeźmierowo

1. Przedmiot zamówienia:

 Usługa prowadzenia zajęć logopedycznych. Program zajęć musi być dostosowany  do  potrzeb małych dzieci do 3 roku życia. Ilość zajęć do przeprowadzenia do zakończenia projektu: 42. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie z wykonawcą.

2. Termin realizacji:

Od 01.09.2013 do 30.10.2014 r.

3. Opis przygotowania oferty cenowej:

Ofertę proszę dostarczyć do siedziby Tęczy osobiście lub drogą elektroniczną na adres: tecza.projekt@gmail.com do dnia 30.08.2013 r. do godz. 16.00.

4. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%.

 5. Informacje dotyczące wyboru oferty Zamawiający przekaże niezwłocznie po przeanalizowaniu wszystkich uzyskanych ofert. 

 6. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Koordynator Projektu Anna Klingsporn 533 45 45 13

 

 

 

 

Usługa prowadzenia zajęć z języka angielskiego

W związku z realizacją przezŻłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Kukułcza 15, projektu „Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie I, Poddziałanie 1.5 zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na usługę prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci do 3 roku życia

I.                    Zamawiający:

Żłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Kukułcza 15, Przeźmierowo

II.                  Przedmiot zamówienia:

Usługa prowadzenia zajęć z języka angielskiego, program zajęć musi być dostosowany do potrzeb małych dzieci do 3 roku życia, zajęcia 12 razy w miesiącu (3 razy w tygodniu)

III.                Szczegółowe warunki zamówienia

 

 1. Opracowanie programu zajęć z j. angielskiego dla grupy wiekowej od 6 miesięcy do 3 lat dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, opierającego się na pedagogice zabawy, wykorzystującego aktualne metody nauczania języków obcych
 2. Zapewnienie materiałów audio do codziennego odsłuchiwania przez dzieci, powiązanego z programem zajęć
 3. Dostarczenie materiałów i pomocy potrzebnych do przeprowadzenia zajęć i służących rozwojowi dzieci w ujęciu holistycznym: rozwój motoryki małej, rozwój ruchowy, rozwój mowy, rozwój społeczny
 4. Dostarczenie pomocy wizualnych (plakaty, maty, zabawki) oraz ułatwiających osłuchiwanie się dzieci z językiem angielskim
 5. Przeprowadzenie dwóch spotkań z rodzicami uczestników zajęć i demonstracja zabaw z wykorzystaniem j. angielskiego do wykorzystania w domu z dzieckiem
 6. Udostępnienie rodzicom platformy internetowej ze słownictwem z kursu
 7. Zaopatrzenie dzieci w materiały do odsłuchiwania w domu oraz do utrwalania na zajęciach na koszt zleceniobiorcy
 8. Zajęcia prowadzone muszą być przez nauczyciela/kę z uprawnieniami do nauczania j. angielskiego w szkołach publicznych z przygotowaniem pedagogicznym i specjalizacją pedagogiczną, posiadającego co najmniej jeden certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu nauki małych dzieci z wykorzystaniem muzyki i piosenek.

IV.               Termin realizacji:

03.12.2012 r. – 30.10.2014 r.

V.                 Wymagania dotyczące sposobu przygotowania ofert

 Oferta musi zawierać:

 1. dane dotyczące oferenta (pełna nazwa firmy, adres, telefon, e-mail),
 2. proponowaną cenę netto i brutto (należy podać łączną cenę za wykonanie całego zamówienia).
 3. Oferta musi zostać dostarczona do siedziby Żłobka Tęcza osobiści lub wysłana drogą elektroniczną na adres: biuro@tęczadzieci.pl do dni 29.11.2012 r. do godziny 16.00

VI.               Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%

VII.             Osoba do kontaktów z oferentami:

Barbara Chmiela, tel.: 693674223

 

Usługa cateringowa dla 15 dzieci do 3 roku życia

W związku z realizacją przezŻłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Kukułcza 15, projektu „Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie I, Poddziałanie 1.5 zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na usługę cateringową dla 15 dzieci do 3 roku życia.

I.                    Zamawiający:

Żłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Kukułcza 15, Przeźmierowo

II.                  Przedmiot zamówienia:

 1. Usługa cateringowa dla 15 dzieci do 3 roku życia, trzy posiłki dziennie, możliwość przygotowania posiłków dla dzieci posiadających specjalne wymagania dietetyczne (alergików itp.)

III.                Termin realizacji:

 1. 02.11.2012– 30.10.2014 r.

IV.               Wymagania dotyczące sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawierać:

 1. dane dotyczące oferenta (pełna nazwa firmy, adres, telefon, e-mail)
 1. proponowaną cenę netto i brutto (należy podać łączną cenę za wykonanie całego zamówienia).
 2. Oferta musi zostać dostarczona do siedziby Żłobka Tęcza osobiści lub wysłana drogą elektroniczną na adres: biuro@tęczadzieci.pl do dni 29.11.2012 r. do godziny 16.00

V.                 Kryteria wyboru projektu:

Cena – 100%

VI.               Osoba do kontaktów z oferentami:

Barbara Chmiela, tel.: 693674223

 

Comiesięczny zakup 1500 sztuk pieluch jednorazowych

W związku z realizacją przezŻłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Kukułcza 15, projektu „Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie I, Poddziałanie 1.5 zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na comiesięczną dostawę pieluch jednorazowych.

I.    Zamawiający:

Żłobek Tęcza Anna Laudańska z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Kukułcza 15, Przeźmierowo

II.      Przedmiot zamówienia:

Comiesięczny zakup 1500 sztuk pieluch jednorazowych Pampers Active lub Happy Flexi System lub równoważne, w rozmiarze 4 (200 sztuk), 5 (800 sztuk), 6 (500 sztuk).

III.      Termin realizacji:

10.12.2012– 30.10.2014 r.

 IV.      Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty

 Oferta Musi zawierać:

 1. dane dotyczące oferenta (pełna nazwa firmy, adres, telefon, e-mail),
 1. proponowaną cenę netto i brutto (należy podać łączną cenę za wykonanie całego zamówienia).
 2. Informacje o warunkach dostawy towaru
 3. Oferta musi zostać dostarczona do siedziby Żłobka Tęcza osobiści lub wysłana drogą elektroniczną na adres: biuro@tęczadzieci.pl do dni 08.12.2012 r. do godziny 16.00

V.             Kryteria wyboru oferty

Cena – 100%

VI.           Osoba do kontaktów z oferentami:

Barbara Chmiela, tel.: 693674223

 

bg
hipopotam

  Czy chcesz być informowany o nowościach?


KONTAKT


506 234 510
biuro@teczadzieci.pl
loga