Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców lub opiekunów prawnych dzieci od 4 miesiąca życia do 3 lat, którzy:

  • Zamieszkują na terenie gminy Tarnowo Podgórne
  • W chwili przystąpienia do projektu przebywają na urlopie macierzyńskim/wychowawczym lub są bezrobotni
  • Deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka

Opieka żłobkowa jest PŁATNA i wynosi 224,42 zł miesięcznie za dziecko, co stanowi wkład własny projektu. Pozostała kwota dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji gminy Tarnowo Podgórne.

Od czewca 2013 roku rozpocznie się drugi nabór do projektu. 

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie w Biurze Projektu (ul. Ogrodowa 3, Przeźmierowo) lub przesłanie w formie elektronicznej na adres: tecza.projet@gmail.com

                                     Zapraszamy!

Formularz Rekrutacyjny


bg
hipopotam

  Czy chcesz być informowany o nowościach?


KONTAKT


506 234 510
biuro@teczadzieci.pl
loga