O projekcie

 

Profesjonalna opieka żłobkowa w Tarnowie Podgórnym to projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie  1.5: Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Jego realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2012 roku i potrwa do końca października 2014 roku. W tym okresie opieką objęte zostaną maluchy w wieku od 4 miesięcy do 3 lat.

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom jak najlepszej opieki, by w tym czasie ich rodzice mogli podjąć działania zmierzające do powrotu na rynek pracy.

Domowa atmosfera, mała grupa i specjalnie dobrany program edukacyjno-rozwojowy zapewnią dzieciom prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo. Nie zabraknie rytmiki, zabaw edukacyjnych czy nauki języka angielskiego.

Działania w ramach projektu zmierzają do tego by łączenie życia zawodowego z rodzinnym stało się łatwiejsze, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Podstawową barierą godzenia ról zwodowanych z rodzinnymi identyfikowaną przez badaczy i obserwatorów rynku pracy jest kwestia opieki nad dziećmi. Dzięki naszemu żłobkowi rodzice dzieci będących pod naszą opieką mogą realizować się zawodowo, przygotować do tego by podjąć pracę lub wrócić do niej po przerwie związanej z urlopem rodzicielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bg
hipopotam

  Czy chcesz być informowany o nowościach?


KONTAKT


506 234 510
biuro@teczadzieci.pl
loga